LCC8 Relay/zhisketh

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

This is the zhisketh text for the LCC8 Relay's Ring 1, by Alex Hailman.

Text

đlž'đ švšvtsđ ščlvzʀ

xlmŋrm.
šknsđ, vs plmvz krnsrnvxz žxkfpđ lmzvz pʀzpfđ spfʀđt, zžt zntvžlt.
'nst ʀv nč kxlšđčvpfđ zn, fz psʀ ʀlflđ vžlŋrn.
xlmŋrm.
čx v k'z žnžnšđ tsʀ'z kxlđ ščlxt, k'ž tsʀ'z vlxsđ kzŋ pxđfxlđ tsk'n, v ʀrʀrtsđ zr-ŋkrŋržp.
k'v šʀrsđ mʀ spʀšđzmšđ prlsđ zn, fz v tsnfxđ k'z pfđst, fz 'r
tsʀ'z pʀspđ šmn.
fz, v krfčđ pxŋfpđ, đzkđ lžz znspđ žđn žʀv.
fz zžt tsʀ'z kxlsđ, vs žnžnšđ znl, zn-vžlp.
čzv, zžt ʀrʀrčđ flxžz đzšvčđ vžlspđ žđn.
t'krvz ftsvpfđ đlžtsđ zr-đnčr, fz rn'spđ xŋz, v đlv v mvrspđ flxz zŋ-znp, t'žlfpđ tsl nš lmkpfđ 'ŋkrpsʀn.
tʀ'z pʀspđ v tsnfxđ spfʀđspđ žđn, fz špršđ šknsđ pʀspđ klpxz znl.

Smooth English

Snow covers the ground

Listen.
I've seen the children who last night fled to the calm holy place.
I was in front of my window, and so I looked from the blackness.
Listen.
Even though the moon's small light concealed them,
Their small eyes shone with fear because dawn was going to arrive.
They had hair and leather feet, and so they snuck like mice, and they made small footsteps.
So then, like winter's bite, the air began to be cold.
So I would see small light that wasn't the moon's.
Instead, I started to see the dawn's cheerful sky.
Snow had fallen for many days, so one memory, like how pain would be light, left to think about our sun.
The small footsteps like mice began to quickly flee, and the footsteps of the children of the forest were not organized.

← LCC7 RelayLCC8 RelaydLCC Relay →
Ring 1 Ring 2
Tobias "Slorany" Fernandez — Edoki — text
What is a relay?list of relays and participantsedit the TOC aboveedit this template