List of Classical Arithide irregular nouns

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

As with all languages, Classical Arithide has its share of irregularly-declined nouns, some of them being among the most commonly used. In addition to that, most personal names in Classical Arithide are irregularly declined (e.g. Pereos, gen. Fini; Symbakos, voc. Sebeō). See also Areth names#Classical for more on personal name declensions.

Common nouns

māber "mother" fāber "father" feos "god"
sg. pl. sg. pl. sg. pl.
Nom. māber mādēs fāber fāvēs feos fēdēs
Top. mai mādōi fadou fādōi fiou fēnōi
Acc. mōr mādē fado fādē feo fēdē
Gen. mais mādis fadis fāvis fius fēnus
Dat. mae mēde fade fāvei fiae fēdei
Loc. marum mērum fadum fēvum fira fērē
Abl. mōn mādēn fadōn fāvēn fiōn fēdēn
Ins. mātis mēdēs fātis fāvēs fitis fēndēs
Voc. mā(bā) mēdā fābā fādā fiā fēdā
Ess./Con. mada, mada- mādē, mādē- faba, faba- fāvē, fāvē- fei, fei- fēde, fēde-


az "sea" ither "person" isthe "home"
sg. pl. sg. pl. sg. pl.
Nom. as adēs ither zier isthe isthēs
Top. adeu adeiā iteu zierēi istheu isthēi
Acc. ado adē ite ziere istho isthē
Gen. aden adēi itus zierren isthin isthius
Dat. adae adei itae zierī isthīs isthiei
Loc. azum azām itum zierrum isthum isthām
Abl. adōn adēn itōn zierōn isthior isthēri
Ins. adet aditēs itōis zierris isthāis isthēis
Voc. adō adē itā zirē isthā -
Ess./Con. as, ad- adē, adē- iter, it(e)r- zire, zire- istheus, istheus- isthēra, isthēra-


eris "tomorrow" eios "wine" mēgos "learning"
sg. pl.1 sg. pl. sg. pl.2
Nom. eris erīs eios eīs mēgos mēgeis
Top. erus erūs eu eītē mēgou mēgeiā
Acc. erē erētē ei eiētē mēgo mēgei
Gen. eris erīs eis eīstē mēgoi mēgius
Dat. eresae erēsē eiae eirei mēgae mēgīei
Loc. eris erīs eium eīrē mēgum mēgirē
Abl. erī erītē eigōn eigēn mēgōn mēgēn
Ins. eritis eretēs eitis eitēs mēgōis mēgitū
Voc. erīsī erēsē eitē mēgā mēgē
Ess./Con. eris, eris- erīs, erīs- ei, ei- eīs, eīs- mēge, mēg- mēga, mēgē-

1 The plural of eris figuratively refers to an (indeterminate) future.

2 The plural of mēgos refers to knowledge in general.

fae "mind" sōpet "soldier lēos "now"
sg. pl. sg. pl. sg. pl.1
Nom. fae fānēs sōpet sōpedēs lēos līgēs
Top. faius fānoiā sōpou sōpeda leou līā
Acc. faio fānē sōpo sōpedē - līgē
Gen. faīs fānis sōpis sōpedus lenis līs
Dat. faiae fānei sōpae sōpedei lae līēs
Loc. faira fānērē sōpum sōpedi lum līām
Abl. faiōn fānēn sōpōn sōpedēn leōn līēn
Ins. faiōs fānūis sōpitis sōpētū - lītēs
Voc. faē fānē sōpō sōpē - līē
Ess./Con. fai, fai- fāne, fāne- sōpe, sōpe- sōpede, sōped- leo, leo(g)- līē, līē(g)-

1 The plural of lēos means "the present time, nowadays". The vocative means, approximately, "O the times".

Proper nouns

sg. pl. sg. pl. sg. pl.
Nom.
Top.
Acc.
Gen.
Dat.
Loc.
Abl.
Ins.
Voc.
Ess./Con.

See also