Ongay Türk Tili

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Ongay Türk Tili "Kolay Türk Dili"nin Jalpi Türk Tili'ne benzeyen ama çok daha kolay olması amaçlanan bir yapay dil çalışması olması amaçlanmaktadır.

Alfabe

Harf Telâffuz Harf Telâffuz
A a /a/, /ä/ M m /m/
B b /b/ N n /n/
C c /c/ NG ng /ñ/
CH ch /ç/ O o /o/
D d /d/ Ö ö /ö/
E e /e/ P p /p/
F f /f/ PH ph /f/, /p/
G g /g/ R r /r/
GH gh /ğ/ S s /s/
H h /h/ SH sh /ş/
X x /x/ T t /t/
I i /ı/, /i/ U u /u/
J j /y/, /j/, /c/ Ü ü /ü/
K k /k/ W w /v/, /o/, /ö/, /u/, /ü/
KH kh /x/, /q/ Y y /y/, /ı/, /i/, /u/, /ü/
Q q /q/ Z z /z/
L l /l/ ZH zh /j/
  • Eklerde /ı/, /i/, /u/, /ü/ sesleri daima y ile yazılır.
  • İlk heceden sonra bir lehçede /ı/, /i/ başka bir lehçede /u/, /ü/ ile yazılabilen kelimelerdeki /u/, /ü/ sesleri daima y ile yazılır.
  • Bir ünlüden sonra gelen y harfi /y/ okunur.
  • Ongay Türk Tili'ne temel olan Türkiye, Azerbaycan, Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız Türkçeleri arasında bazılarında /o/-/ö/ bazılarında /u/-/ü/ olan sözcüklerde bu sesler daima w ile yazılır (örneğin wy "ev", khwsh "hoş")

Şimdiki, Geniş ve Gelecek Zaman

Şimdiki, Geniş ve Gelecek Zaman
Şahıs jasha- "yaşamak" Olumsuz bil- "bilmek" Olumsuz
1. tk men jashay men jashamay men bily men bilmay
2. tk sen jashay sen jashamay sen bily sen bilmay
3. tk o jashay o jashamay o bily o bilmay
1. çk biz jashay biz jashamay biz bily biz bilmay
2. çk siz jashay siz jashamay siz bily siz bilmay
3. çk olar jashay olar jashamay olar bily olar bilmay