Anoé Bibliïsm translation

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

,tlaan tlz-fsavé-nélaat ul-ló. ,tlaan tel ló tléé tel tlaan ló. ,en-lotez-tel-tlaan én-flsaan tél tlé én-san tlé én-flsaan on-lutél ló. ,ól-taalé-en-tél tlé tnalée-én-lotez-atel-on-tfón (on-tzéan-en-ézal-téal-atel-on-tfón tlé -atel-tlaan tlénef-téau-tvéyez aséu) ló. (,am-ftaen (tel én-séaal-élate-nael aénu-uzéat)) elaé tlénef-tsao-zzalé am-aal tev / elaé on-temév-en-énelaté-tvaen tlé -en-ulzzalé tson-am-asém ((ftaen (tel én-(aél-nael tlé aél-san)-lotez uzéat) mel ulnaénol-zzalé \ (ól-tmélén-en-zzalé én-aélnulée-mel-nael ló) luén-tlénef. ,ézol atenól-ult-asém tvan éz temév (tel éan-ezol ééln-aal-uzéat) ló. ,mel sééld ul-ult-am-maénnél-ttéel-(zsal-et-és-(tfaém-en-on-sééld)) tvan mel éz luén-maén nél-ttéel-fsavel # (éz aén-aé dul-ézl-((am-aélde)-éaméer-(mel-tlaan-(én-sézln tla én-aééen))) ló. ,mel fléln-anéan-éfeln-éan-én-téal-mel-tlaan ló tvan mel anéan-aédul tvaen-aélde-tvélemin-tlaan-tssael-ézuan-tsen-(ól-talam-tlaan-tfalnel-fshéln-ttéel-((ól-ttéan tla ól-laéln) on-ezól aet-aélde) tézef mel ezól sézln. ,ól-faéez ta-zaléln-(sézln ttaln ól-éelnat-faéeln luén-aólnéz). ,tlóel tfél-(fnam-élate-tséaln tlé ftéen-tléoln tlé ftéen-(éatl on-laéen-él-(ól-tfaéól-éan-tlóel)-af-aér ézuan) fshót) ló. ,én-aémel-tlén-ól-tlóel-af-ue én-ézuan-méaz ló.,éelz-tlaan tlé tél ul-tvul-iétl-atel-tfón-en-ezól-élanzat mel tvul-atel-tfón ló.