Talk:Kandaxangg

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

ʔ < *ʔ < *k

h < *x < *ʁ < *r

ŋ < *ŋʔ < *ŋk

k < *k < *p

ⁿg < *ⁿk < *ⁿp

ʁ < *r < *s

n < *n < *n

t < *t < *t

ⁿd < *ⁿt < *ⁿk

i < *ə < *ə

ɐ < *ɐ < *ʔ~ɐ

ə < *0


Pantakampi Pronouns: nampi, rampanki, rantanki, antanki, intanki

Pantavammi Pronouns: nampu, rampau, rantau, antau, intaundang < intanki > intæi

kandaxang < pantinkanki > pantuanku

hindangg < sentampi > sentæmmi

ndangat < intankati > intæ:si

nirangg < nesampi > neæmmi

nggang < impanki > impæi

rahand < saranti > sarannu


Sandhi

Does ⁿd become ⁿt before t?