Lánc-English dictionary/Š

From FrathWiki
Jump to: navigation, search
Main article: Lánc-English dictionary

This is the Lantian-English version of the dictionary. Letter Š

Lak Lánc-Inglišaron poretálon ér. Spišak onju poreju, čalžavy ša onen mulnajen Š

Dictionary

A Á B C Č D E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S Š T U Ú V W Y Ý Z Ž


 • ša: + INSTR. with
 • šagensor: to involve (irr.: pres. šagenšu, sub pres: šagenša, opt pres: šagenši, verbal root: šagens-)
 • šagenstjám: involvement
 • šamalžotjám: conversation
 • šamálzor: to converse, to talk (irr.: verbal root: šamalž-)
 • šanermonač: consonant, n.
 • šanermonačár: consonant, adj.
 • šanúčelor: to gather
 • šanúčeltjám: reunification
 • šapátesačan: satellite
 • šálja: will
 • šáljor: to want
 • ši: and
 • šik: that, adj.
 • škuž: short, brief
 • škužeče: shortness, brevity
 • šmanor: to cook
 • šmansén: cooking
 • šmít: bite
 • šmítor: to bite (irr.: pres. šmiču, sub pres. šmiča, opt pres. šmiči, verbal root: šmít-)
 • štad: night (plur.: štadžy)
 • štomor: to invite
 • štomtjám: invitation
 • šuk: six (indecl.)
 • šušmor: to scatter, to spread, to disperse
 • šušmotjám: dispersion