Conlang Relay 17/Wenedyk

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

Relay text

Kędy mąd jora jękóra jewni i męcie jorą jękóra jałcie, wiwiewa si moszkieł. Ił nytrzewa ryś, wolkąk szczewa, kód rysie są przykłuzie, i porłęć oniestamięć, ił ćmiewa bieszcza. Uta i szyk łu faczewa, prostokód kośkiny szczewa nemież, kód Grędzi Jałby Jarecznik donie womni pociestać sem oniałór.

I dąk ił moszkieł dzieczydzie, kód niekód cierzewkarzy ił swej ryś. Ryś otamię wlewa sięgłamięć wrzecier o męcie.

Jerosty, ryś atace i parczałszy moszkieł, jecęć łu sur dros. Moszkieł, cierzewkaty, nie owa koczepcenie, kód posa. Rapidamięć ił statszy sie i dziekurszy.

Sur łu, ryś ryży sunuramięć. Par łu ryżąd męcie sie ożdawą, maż mółtydzień rysiór opary i oprośmie. Rysie komięcorą kurzer po łu i kędy łu kotarą, dzieworarą łu.

Glossary

atakar (v.) attack
bieszcza (f.) beast
cierzewkar (v.) frighten, terrify
ćmiar (v.) fear
dar (v.) give
dąk (adv.) so, thus
donie: perfect tense, 3sg. of "dar"
dros (n.) back
dzieczydar (v.) decide
dziekurzer (v.) run away
dzieworar (v.) devour
faczer (v.) do, make
grędzi (adj.) big, great
i (conj.) and
i szyk (adv.) anyway, in any case
ił (pron.pers.) he; (pron.dem.) this
jałby (adj.) white
jałty (adj.) high
jarecznik (m.) archer
jecar (v.) throw
jeroszczer (v.) make angry, irritate
jewni (adj.) young
jękóra (adv.) still
jora: imperfect tense, 3sg. of "szer"
jorą: imperfect tense, 3pl. of "szer"
kędy (adv., conj.) when
koczepceń (f.) idea, conception
komięcar (v.) begin
kośkiny (adj.) every, each
kotar (v.) catch, capture
kód (conj.) that
kurzer (v.) run
łu (pron.pers.) it; him; (pron.dem.) this
maż (conj.) and, but
mąd (m.) world
męć (m.) mountain
moszkieł (m.) man
mółtydzień (f.) multitude, a huge amount, a lot
nemież (adv.) nonetheless, however, after all
nie (adv.) not
niekód (adv.) slightly, a bit, a little
nytrzer (n.) feed
o (prep.) at, to, towards
oniał (n.) animal
oniesty (adj.) honest
oparzar (v.) appear
oprośmar (v.) approach
otamię (adv.) however, on the other hand
owiar (v.) have
ożdar sie (v.) shake, tremble
par (prep.) through, by, because of
parczeler (v.) knock down, overthrow
po (prep.) behind, after
pociestać (f.) power
porłar (v.) speak, talk
posar (v.) pass, happen
prostokód (conj.) because
przykłuzy (adj.) dangerous
rapidy (adj.) quick, fast
ryś (m.) lynx
ryżer (v.) roar
są: present tense, 3pl. of "szer"
sem (prep.) over, above
si (pron.refl.) dative of "sie"
sie (pron.refl.) oneself
sięgłamięć (adv.) only, just
stacier sie (v.) stand up
sunury (adj.) loud, noisy
sur (prep.) on, upon
swej (pron.poss.) one's own
szczer (v.) know
szer (v.) be
uta (conj.) but
wiwier (v.) live
wlar (v.) want
wolkąk (conj.) although
womień (m.) human being, person
wrzecier (v.) return

A few things you may need to know about Wenedyk

Wenedyk is the result of applying the sound changes that distinguish Modern Polish from Common Slavic, to Vulgar Latin. As a result, we have quite an ordinary romlang with a vocabulary that is mostly Romance and a morphology that is predominanty Latin-based as well, while phonology, orthography, pronunciation and syntax are basically the same as in Polish.

  • Word order is basically free, although SVO would be the "neutral" way of saying something.
  • Wenedyk has three genders (m, f, n), and two numbers (sg, pl).
  • There are three cases: direct case, genitive, and dative.
  • The direct case is nothing more than the nominative and the accusative in one.
  • Adjectives, demonstrative pronouns, possessive pronouns and the like agree with the noun they modify in gender, number and case. They can be placed before and after the noun they modify.
  • The object of a negation is always in the genitive case.
  • Personal pronouns of the third person usually have the same forms as demonstrative pronouns.
  • Pro-drop is allowed in Wenedyk, but not compulsory.
  • There are several ways of turning an adjective into an adverb, but most common is the ending "-mięć".

Although Wenedyk doesn't have verbal aspect in the same way as the Slavic languages have it, aspect plays an important role in the use of verb tenses as well. Imperfective verb forms refer to a state or an ongoing process, while perfective verb forms refer rather to the result of an action. For example: "He felt [impf.] sad that day and so he went [pf.] to the shop next door and bought [pf.] a bottle of wine. Just when he was having [impf.] his third glass, his sister came in [pf.]." In the past, this difference is expressed by the imperfect and the perfect tenses, in the future by the imperfective and the perfective future tenses. In subordinate clauses, the tense is used that matches the point of view expressed in the main clause, for example: "His sister came [pf.], and when she looked at him [impf.], she saw [pf.] that he was [present] drunk."

In this text, you will encounter the following endings:

(noun endings)
-a: f. dir. sg.
-ie: m./f. dir. pl.
-i: m. dat. sg.
-ór: m./n. gen. pl.
-ie: m./f./n. gen. sg. (weak stems)

(adjective endings)
-i, -y: m. sg. dir.
-ie: pl. dir.

(verb endings)
-a: present tense, 3sg.
-ąd: verbal noun
-ęć: present active participle
-(i)e: perfect tense, 3sg.
-r: infinitive
-rą: perfect tense, 3pl.
-rzy: perfective future, 3sg.
-szy: perfect tense, 3sg.
-ty: perfect passive participle
-wa: imperfect tense, 3sg.
-wą: imperfect tense, 3pl.
-y: perfect tense, 3sg.

For reference, you can always peruse the grammar: http://steen.free.fr/wenedyk/