Body Parts in Your Conlangs/Sdannískr

From FrathWiki
Jump to: navigation, search

This is a list of body part words in Sdannískr. The list was created by a person with the username Arunaza in 2006, as a response to the template Body Parts in Your Conlangs.

Body parts in Sdannískr

Lihhámr (body) 
-Flǽskr (flesh) 
--Bǽnr (bone) 
--Flǽskr (flesh) 
--Kríǥr (strength--muscle) 
--Tálgr (fat) 
--Bloðís (blood) 
-Búlr (trunk, usually of a tree, but also a term for torso) 
--Bármr (chest) 
---Hǽrto (heart) 
---Lúnǥwr (lung) 
---Brýstr (breast) 
--Hrǽfr (abdomen) 
--Gérþ (waist) 
-Hálsr (neck) 
-Strǽkætiwr (limbs, lit. "extendeds") 
--Hǿvuð (head) 
---Hǽrr (hair) 
---Ǿro (ear) 
---Ǿǥa (eye) 
----Bréhwo (eyelash) 
---Snútr (nose) 
---Múnþr (mouth) 
----Kǿko (jaw) 
----Tánþr (tooth) 
----Túngo (tongue) 
--Lím (limb) 
---Ármr (harm) 
----Sklúðro (shoulder) 
----Wrístr (wrist) 
----Múndr (hand) 
-----Lófr (palm) 
---Hýpr (hip) 
---Kníw (knee) 
---Ánkulwr (ankle) 
---Þýhr (thigh) 
---Skíno (shin) 
---Fót (foot) 
----Lǽstr (sole) 
----Hahílr (heel) 
--Fíngrr (toe or thumb or finger) 
---Tǽhwo (toe) 
---Ðúmo (thumb) 
--Grúnd (groin) 
--Fúlwatos (genitals/groin area, lit. "hiddens") 
---Blédr (bladder) 
---Ársr (butt) 
----Arskúlr (anus) 
---Kwénir (woman) 
----Slít (vagina) 
----Wámb (womb) 
---Mánnr (man) 
----Sǽkkr (scrotum) 
----Fýrnr (penis) 
----Bállukr (testicle) 
-Síðo (side) 
--Hrýng (back) 
--Fǿro (front) 
--Hlǿmr (left) 
--Ríhtr (right) 
--Bóð (bottom)